Skontaktuj się z nami

XRS Group Sp. z o.o.
ul. Poznańska 18a
65-137 Zielona Góra

Dział sprzedaży

sales@xrsgroup.pl

tel.: +48 68 329 90 20

Pomoc techniczna

support@xrsgroup.pl

www.xrsgroup.pl
email: info@xrsgroup.pl

XRS Group sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000842697, sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9731071321, Regon 38613393400000, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł wpłacony w całości.

Jak dojechać?

Skontaktuj się z nami