Rozszerzona Rzeczywistość,
konfiguracja i wizualizacja produktów 3D

Pierwszy na świecie konfigurator 3d
szynoprzewodów i aplikacja AR dla B2B i e-commerce

Zdalny ekspert,
rozwiązania XR dla przemysłu

Argis

Wizualizacja obiektów 3D/BIM
w środowisku pracy dzięki AR

XRS Group Sp. z o.o.

XRS Group Sp. z o.o. to lider na rynku nowoczesnych technologii i rozwiązań XR (AR, VR, MR). Dostarczamy innowacyjne rozwiązania oparte o Rozszerzoną Rzeczywistość, modelowanie i wizualizację 3D dla producentów, retail i e-commerce. Wykorzystując oprogramowanie zdalnego eksperta oraz komputery nasobne RealWear tworzymy narzędzia przynoszą realne korzyści i szybki zwrot z inwestycji w XR.

XRS Group Sp. z o.o.

Kontakt

XRS Group Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 18a 65-137 Zielona Góra

XRS Group sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000842697, sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9731071321, Regon 386133934, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł wpłacony w całości.